DSC_8211.JPG
Wyszukaj w portalu
zaplac_podatki.png
konkurs.jpg
smieci.png
dzialki.png
odo.jpg
godziny.jpg
rm.png
Deklaracja dostępności.jpg
rdpp.png
chodzieska_kadrta.jpg
karta.jpg
oferty_pracy.jpg
INWESTUJ.jpg
500plus.jpg
baner_zagosp.png
ANKIETA.jpg
MPDSON.png
baner- mikroporady.jpg
rejestr_inst_baner.jpg
Rozlicz PIT w Chodzieżyw Chodzieży
Przekaż 1% w Chodzieżyw Chodzieży
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
pila.jpg
1_PROC_min.jpg
logo.jpg
projekty.jpg
poziom.gif
noclegi.gif
gastronomia.gif
kino.jpg
mzk.png
formul.png
chodzieski_275.jpg
E-Urzad
bip.jpg bom.jpg ep.jpg ue1.jpg
wybory.jpg
Miasto
Aktywny Senior - projekt we współpracy z NGO
Redakcja: Maciej Strzeliński, Dodany: 8.11.2010
Liczba wyświetleń: 21013
PDF
DRUKUJ

Miasto Chodzież, jako jedna z dwóch gmin w swojej kategorii, otrzymało wyróżnienie w senackim konkursie "Samorząd Przyjazny Seniorom" i może się poszczycić tytułem Gminy Przyjaznej Seniorom.

Uznanie komisji Parlamentarnego Zespołu ds Osób Starszych wzbudził nasz projekt "Aktywny senior. Osoby w wieku poprodukcyjnym czynnie uczestniczą w życiu społecznym"realizowany wspólnie z działającymi na terenie miasta organiacjami pozarządowymi skupiającymi osoby w wieku poprodukcyjnym.

Poniżej zamieszczamy szczegółowy opis projektu, natomiast w załączniku do pobrania umieszczony został cały wniosek wraz ze zdjęciami i rekomendacjami przedstawicieli NGO.

 

 

Aktywny senior

osoby w wieku poprodukcyjnym czynnie uczestniczą w życiu społecznym

 

Samorząd Miasta Chodzieży ściśle współpracuje z kilkoma działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby w wieku poprodukcyjnym, bądź prowadzącymi działalność na rzecz miejscowego środowiska seniorów. Są to: Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Chodzieży, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Chodzieży, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, Polski Związek Niewidomych Zarząd Rejonowy w Chodzieży, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Chodzieży, Związek Inwalidów Wojennych koło w Chodzieży, Światowy Związek Dzieci Wojny koło w Chodzieży oraz chodzieskie koło Związku Sybiraków.

Współpraca układa się na wielu odcinkach działalności - poprzez wspólną organizację imprez patriotycznych i okolicznościowych, uczestnictwo władz w imprezach i zebraniach związków oraz zapraszanie przedstawicieli związków do udziału w miejskich przedsięwzięciach.

Jedną z najważniejszych form współpracy jest systematyczne tworzenie seniorom warunków do aktywnego wypoczynku, całorocznej integracji środowiska, rehabilitacji oraz permanentnego dokształcania i pomoc w realizacji celów statutowych poszczególnych organizacji.

 

Wczasy pod gruszą

Największym wspólnym przedsięwzięciem samorządu i środowisk seniorów są organizowane każdego roku wczasy integracyjne. W roku bieżącym samorząd przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 45.000 zł. W trybie otwartego konkursu ofert z tej pomocy skorzystały: Polski Komitet Pomocy Społecznej, który w Chodzieży wczasy dla seniorów organizuje od ponad 30 lat oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, który podobne przedsięwzięcie kontynuuje od roku 2004.

Łączenie każdego lata z wypoczynku przygotowanego przez obu organizatorów korzysta około 300 osób podzielonych na 4 do 5 dwutygodniowych turnusów. Uczestnicy turnusów mają zapewnione śniadania, obiady oraz podwieczorki.

Wczasy organizowane przez PKSP są skierowane głównie do osób w najbardziej zaawansowanych wiekowo, mających trudności z pokonywaniem większych odległości i mniej aktywnych fizycznie. Wczasy odbywają się na ogrodzonym terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży. Bazą wczasową jest budynek działkowej świetlicy z zapleczem gastronomicznym oraz rozległy teren ogrodu.

Miasto zapewnia uczestnikom tych wczasów takie atrakcje jak koncerty dzieci i młodzieży uczestniczących w odbywających się latem w Chodzieży warsztatach muzycznych dla dzieci oraz Międzynarodowych Warsztatach Jazzowych. Pracownicy Chodzieskiego Domu Kultury organizują spotkania taneczne, a kadra Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przygotowuje gry i zabawy. Organizowane są również spotkania przy grillu.

Uczestnikami wczasów PZERiI, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji są osoby, którym wiek pozwala na pewną aktywność ruchową. W związku z tym w programie wczasowym znajduje się zwykle kilka wycieczek autokarowych do ciekawych miejsc w okolicy, rejsy wycieczkowym statkiem Chodzieżanka po Jeziorze Miejskim i ogniska. Wczasowicze biorą również udział w porannej gimnastyce, czy konkurencjach sportowych. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z aqua aerobiku prowadzonych pod okiem wykwalifikowanych instruktorów na znajdującej się w obrębie MOSiR krytej pływalni Delfin. Seniorzy mogą również korzystać z basenu, sauny i jakuzzi.

 

Gościem każdego turnusu zarówno wczasów PKPS, jak i ZERiI są przedstawiciele władz samorządowych - Burmistrz Miasta Chodzieży Jacek Gursz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Chodzieży Maciej Szumiński. Samorządowcy są obecni na otwarciu i zakończeniu każdego turnusu. Ponadto na każdym turnusie organizowane jest spotkanie z burmistrzem, w trakcie którego wczasowicze mają okazję zadawać włodarzowi pytania i uzyskać odpowiedzi w kwestii nurtujących ich zagadnień z życia miasta.

 

Zapewnienie działalności Klubu Seniora

Również w trybie otwartego konkursu ofert przyznawane są środki na zapewnienie działalności Chodzieskiego Klubu Seniora mieszczącego się przy ul. Korfantego. W roku 2010 na ten cel zostało przeznaczone 36.000 zł.

Klub jest samorządnie prowadzony przez zespół osób reprezentujących osiem organizacji pozarządowych mających w nim swoją siedzibę. Każda z tych organizacji ma zapewniony dostęp do biura w którym członkowie zarządu cyklicznie pełnią dyżury umożliwiając tym samym realizację zadań statutowych i organizacyjnych. Poza tym klub ma charakter otwarty i jest miejscem spotkań seniorów z miasta oraz ich gości.

Odbywają się w nim zebrania i zgromadzenia członków organizacji, a także spotkania okolicznościowe - wielkanocne, opłatkowe, z okazji Dnia Kobiet itp.

W oparciu o zaplecze lokalowe Klubu Seniora działające w nim organizacje przeprowadzają spotkania z zakresu promocji zdrowia - prelekcje lekarzy specjalistów (np. diabetologów i dietetyków) oraz badania i zabiegi - np. masaże.

 

 

Rehabilitacja osób starszych

Każdego roku w trybie otwartego konkursu ofert miasto Chodzież przyznaje środki na dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla członków chodzieskiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych. W roku 2010 została przyznana kwota 5.600 zł oraz 3.000 zł na działania rehabilitacyjne dla członków i podopiecznych Stowarzyszenia Osób Po Endoprotezoplastyce Biodra BIODERKO.

Działania PZN to wyjazd do specjalistycznego ośrodka na szkolenia dla osób niewidomych i niedowidzących, natomiast BIODERKO organizuje ćwiczenia rehabilitacyjne w oparciu o specjalistyczny sprzęt dla osób, które przeszły endoprotezoplastykę.

 

Kształcenie osób w wieku poprodukcyjnym

Gmina Miejska w Chodzieży jest członkiem chodzieskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Organizacja ta zajmuje się zapewnieniem kształcenia i rozwijania zainteresowań dla osób w wieku poprodukcyjnym. W roku 2010 z budżetu miasta w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczono 13.800 zł.

Dzięki dofinansowaniu UTW przeprowadza wykłady prowadzone przez pracowników naukowych pracujących na co dzień, między innymi w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile i innych szkołach wyższych.

Zajęcia zapewniają nie tylko stałe dokształcanie i rozwój zainteresowań, ale również dzięki zorganizowanej działalności - również permanentny i aktywny udział w kulturalnym życiu miasta osobom, poprzez swoją sytuację pozostawania poza czynnymi grupami zawodowymi, będącym zagrożonymi wykluczeniem poza obszar kulturotwórczy w Chodzieży.

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ